Regulamin serwisu [www.fitlifedieta.pl]

Regulamin korzystania ze strony FitLife z dnia 03.07.2018.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO FitLife.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez Malwina Nowak, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „FL Malwina Nowak” przy ul. Zielona 4, 59-225 Chojnów, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej  pod NIP 612-182-78-36, REGON 021673837.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

DEFINICJE

  1. Usługi – Przygotowanie i dostarczanie przez FitLife posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu dietetycznego
  2. Klient – Pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z usług FitLife.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  1. Pakiet Standard (1200 kcal  lub 1500 kcal lub 1800 kcal lub 2000 kcal lub 2500 kcal  lub  3000kcal) – 5 posiłków dziennie
  2. Pakiet Sport ( 2500 kcal  lub 3000 kcal) – 5 posiłków dziennie.
  3. Pakiet Bez glutenu ( 1200 kcal lub 1500 kcal lub 1800 kcal lub 2000 kcal lub 2500 kcal  lub  3000 kcal) – 5 posiłków dziennie.
  4. Pakiet Bez laktozy ( 1200 kcal lub 1500 kcal lub 1800 kcal lub 2000 kcal lub 2500 kcal  lub 3000 kcal) – 5 posiłków dziennie.
  5. Pakiet Wege (1200 kcal lub 1500 kcal  lub 1800 kcal lub 2000 kcal lub 2500 kcal  lub 3000 kcal) – 5 posiłków dziennie.
  6. Pakiet Wege + Ryby (1200 kcal lub 1500 kcal  lub 1800 kcal lub 2000 kcal lub 2500 kcal  lub 3000 kcal) – 5 posiłków dziennie.
  7. Pakiet Fit Lunch (1000 kcal) – 3 posiłki dziennie.
  8. Pakiet Low Ig (1500 kcal lub 2000 kcal lub 2500 kcal) – 5 posiłków dziennie.
  9. Pakiet Keto (1800 kcal lub 2000 kcal lub 2500 kcal) – 4 posiłki dziennie.
  10. Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów („Zestaw”):
  11. Charakterystyka poszczególnych diet dostępna jest na stronie internetowej www.fitlifedieta.pl
  12. Informujemy, że każdy klient zamawia catering na własną odpowiedzialność.
  13. Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą, zawierającą informację o jego zawartości oraz wartości energetycznej posiłku wraz z warunkami przechowywania, umieszczonym wraz z innymi, wchodzącymi w skład Zestawu posiłków w opakowaniu zbiorczym – torba papierowa z logo FitLife wraz z danymi Klienta takimi jak ID oraz adres i rodzaj diety.
  14. W przypadku diety z produktami wykluczonymi z diety, naklejana jest naklejka „WYKLUCZENIE”
  15. Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku FitLife.
  16. Dieta startowa to jednodniowy zestaw, umożliwiający Klientowi sprawdzenie jak wygląda i smakuje dieta FitLife. Jest to taki sam zestaw, jaki otrzymują inni Klienci danego dnia w danej diecie.

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PŁATNICZYCH

Ogólne warunki świadczenia usług płatniczych

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Serwisu internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres biuro@fitlifedieta.pl. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. Reklamacja powinna być złożona w terminie 7 dni od dnia, w którym usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona do godziny 9:00 w dzień poprzedzający dostawę w przypadku chęci zrezygnowania z kontynuowania dostaw.
  2. Reklamacje związane z realizacją Umowy dotyczącej Produktu należy składać w terminie 24 godzin od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Wyjątkiem są reklamacje dotyczące niezrealizowanej dostawy – w takim przypadku reklamację należy złożyć do godz. 12.00 w dniu, w którym dostawa miała zostać zrealizowana. Reklamacje rozpatruje Usługodawca w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji za wyjątkiem reklamacji dotyczącej dostawy, która rozpatrywana jest niezwłocznie.
  3. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych w ust. 1 – 2, reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie powiadomi Klienta.
  4. Zwroty należności za reklamacje rozpatrzone pozytywnie na korzyść Klienta, będą dokonywane w dniach roboczych.
  5. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego oraz świadczeniem Usług Usługobiorca oraz Klient może złożyć drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: biuro@fitlifedieta.pl

USTAWOWE ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

  1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców oraz Klientów będących konsumentami i dotyczy umów zawieranych między nimi, a Usługodawcą.
  2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
   • (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   • (2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   • (3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   • (4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  1. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o jej świadczenie, to ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Usługodawcę.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego nie może naruszać praw Klienta.
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie reakcji alergicznych u osób, które nie zgłosiły swoich nietolerancji, zataiły fakt bycia w ciąży lub przebywania chorób.
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku osób cierpiących na celiakie. Usługodawca nie posiada produktów nie zwierających śladowych ilości glutenu oraz nie ma odrębnych pomieszczeń do przygotowywania diety bez glutenu.
  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niedostarczenia posiłków jeśli warunki na drodze są niesprzyjające, tzn. uniemożliwiają dojazd pod wskazany adres.

ZASADY ZAMAWIANIA I DOSTARCZANIA POSIŁKÓW

 1. Zamówienia przyjmujemy z dwudniowym wyprzedzeniem do godziny 14.00
 2. Obowiązujące godziny dostaw:
  • Legnica: 16:00-23:00
  • Lubin: 16:00-23:00
  • Złotoryja: 16:00-23:00
  • Chojnów: 16:00-23:00
  • Bolesławiec: 16:00-23:30
 3. Do podanych godzin należy uwzględnić +- 2 godziny oraz sytuacje losowe o których Firma będzie informowała na bieżąco
 4. Lista Alergenów które mogą występować w posiłkach: Zboża zawierające gluten (pszenica, jęczmień, żyto, owies,  kamut , orkisz), Białka mleka krowiego, Jaja, Ryby, Skorupiaki, Orzechy ziemne (arachidowe), Soja, Sezam, Dwutlenek siarki i siarczyny, Gorczyca, Łubin, Seler, Mięczaki
 5. W celu uniknięcia reakcji alergicznych prosimy o kontakt bezpośredni (Celem uniknięcia danych produktów).

ZASADY DOSTAWY

 1. Przed dokonaniem zamówienia należy skontaktować się w celu potwierdzenia możliwości dostawy do danej miejscowości. Warunkiem dostawy jest korzystanie przez minimum 6 osób z cateringu w danej miejscowości. Firma „FitLife” ma możliwość odmówienia oraz dokonania zwrotu zapłaconych środku w momencie nie spełnienia ww warunku. Tyczy się to również już rozpoczętej współpracy.

ZASADA WYKLUCZENIA

 1. Istnieje możliwość wykluczenia 2 produktów, nie będącymi bazą dania, wykluczenia dotyczą wyłącznie dodatków do dań (tj. nabiał, gluten, jaja, mięso, przyprawy).

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ DOSTAWA

 1. Zamówienia złożone w dni robocze od poniedziałku do piątku do godziny 10:00 zostaną zrealizowane do trzeciego dnia roboczego po dacie złożenia zamówienia. Złożone zamówienia są realizowane po dokonaniu płatności do godziny 14:00 (przelew wykonany poprzez tpay, lub przesłanie drogą elektroniczną na adres mailowy Biura Obsługi Klienta: biuro@fitlifedieta.pl potwierdzenia płatności).
 2. Potwierdzenie płatności należy przesłać najpóźniej 2 dni przed dostawą do godziny 14:00
 3. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz. 10.00 dnia poprzedzającego dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
 4. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Usługodawcy (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie cateringu, a Klientowi nie przysługuje możliwość reklamacji, rekompensaty ani odszkodowania.
 5. W przypadku kradzieży paczki, która została dostarczona do Klienta usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie cateringu. Klientowi nie przysługuje możliwość reklamacji, rekompensaty lub odszkodowania. Dostarczenie pod wskazany adres paczki jest dokumentowane wysłaniem wiadomości SMS przez usługodawcę.

LISTA OBSŁUGIWANYCH MIAST ORAZ PODMIOTY REALIZUJĄCE ZAMÓWIENIA NA DZIEŃ 16.04.2019 r

 1. LEGNICA, LUBIN, ZŁOTORYJA, CHOJNÓW, BOLESŁAWIEC -„FL Malwina Nowak” przy ul. Zielona 4, 59-225 Chojnów, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej  pod NIP 612-182-78-36, REGON 021673837.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Serwisu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
 5. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
 6. Załącznik do Regulaminu stanowi jego integralną część.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.07.2018 r..

Regulamin promocji “Poleć Nas Znajomym” zwany dalej „Regulaminem”

 1. Organizatorem promocji “Poleć Nas Znajomym” zwanej w dalszej części Regulaminu „Promocją” jest Catering dietetyczny „FitLife” z siedzibą w Chojnowie, Zielona 4 zwany dalej „FitLife”
 2. W promocji mogą wziąć udział wszyscy klienci korzystający z diety „FitLife” – zwani dalej: „Polecającym”,
 3. Promocją są objęte wszystkie dostępne diety www.fitlifedieta.pl,
 4. Polecającym może być wyłącznie osoba będąca klientem FitLife,
 5. Poleconym może być jednorazowo osoba, która nie jest i dotychczas nie była klientem naszego cateringu,
 6. Istotą promocji „Poleć nas znajomym” jest udzielenie przez FitLife Polecającemu kuponu rabatowego na dwa zestawy jednodniowe gratis przy zakupie abonamentu w okresie obowiązywania Promocji,
 7. Istotą promocji „ Poleć nas znajomym” jest udzielenie przez FitLife Poleconemu kuponu rabatowego w wysokości 5 % przy zakupie abonamentu w okresie obowiązywania Promocji,
 8. Nie przysługuje żaden ekwiwalent pieniężny za otrzymany rabat ani wypłata gotówki za niezrealizowany rabat – realizacja rabatu może nastąpić tylko poprzez odliczenie jego wartości od wpłaty za wykupiony abonament,
 9. Polecający może polecić dowolną ilość Poleconych i za każdego Poleconego przysługuje Polecającemu 2 dni diety gratis,
 10. FitLife zastrzega sobie prawo do rezygnacji lub zmiany warunków promocji w trakcie jej trwania bez podania przyczyn.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROMOCJI!


Regulamin konkursu ” Zrób zdjęcie i udostępnij”

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez Malwina Nowak, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „FL Malwina Nowak” przy ul. Zielona 4, 59-225 Chojnów, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej  pod NIP 612-182-78-36, REGON 021673837  zwanym dalej „FitLife”
 2. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Aby wziąć udział w konkursie konieczne jest posiadanie konta w serwisie Facebook.com, bądź e-mail. Uczestnik musi być również fanem strony Organizatora w serwisie Facebook.com
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 5. Osoba, która polubi fanpage i udostępni wakacyjne zdjęcie z zestawem FitLife zgodnie z poniższymi postanowieniami regulaminu, staję się uczestnikiem Konkursu.
 6. Każdy kto udostępni swoje zdjęcie otrzymuje dodatkowy obiad z cyklu Kulinarne Podróże.
 7. Spośród udostępnionych zdjęć do wylosowania jest 5 zestawów FitLife.
 8. Zwycięzca nie może wymieniać nagród na inne, na ich wartość pieniężną ani przenieść praw do ich otrzymania na osoby trzecie.
 9. O wygranej Zwycięzca zostanie poinformowany drogą mailową lub w formie wiadomości na portalu Facebook.com
 10. Odbiór nagrody następuje poprzez dostarczenie zestawu na wskazany adres.
 11. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację przez Organizatora imienia i nazwiska lub pseudonimu (nicka) na profilu Organizatora w serwisie Facebook.com, zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu bądź w nazwie profilu Uczestnika w serwisie Facebook.com
 12. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu i w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy z Uczestników ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania.
 13. Polubienie profilu i udostępnienie zdjęcia konkursowego jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
 14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprzewidzianych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.
 15. Uczestnik nie ma prawa żądać od Organizatora jakichkolwiek kosztów ani innych poniesionych przez siebie wydatków w związku z uczestnictwem w Konkursie.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu konkursu w każdym czasie. Informacja o zmianie regulaminu zostanie udostępniona na stronie internetowej Organizatora.
 17. Wszelkie uwagi i pytania na temat konkursu można kierować na oficjalny adres e-mail Konkursu: biuro@fitlifedieta.pl
 18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.